1_Generalitat_de_Catalunya__Departament_d_Agricultura_Ramaderia_i_Pesca_Regs_de_Catalunya_Memoria_0_y_1.pdf